Dimensionering av BIO-BLOK® dagvattensystem
 
Nedanstående beräkningar har gjorts i samarbete med danska ”Spildevandskomiteens skrift nr. 25”, där underlag för beräkningarna och begränsningarna för användandet har angivits.

Dagvattensystemet dimensioneras utifrån en överbelastning på max 1 gång per år (T=1 år). Markens genomsläpplighet K [m/s] har uppskattats för fem jordarter och väljs före själva beräkningen görs. (När man håller markören över ett av de färgade fälten visas info-text.)

Den vågräta ytan ska vara mellan 1 och 10.000 m2. När man matat in ytan i m2 klickar man på den jordart man önskar en beräkning för. När man matat in ytan samt klickat på den aktuella jordarten beskrivs fyra olika geometriska förslag på hur dagvattensystemet kan etableras samt det totala behovet av antal BIO-BLOK® moduler för varje förslag (Lösningsförslag A, B, C och D). Se vägledande principskiss för de olika förslagen genom att klicka på den lilla ikonen som ser ut som ett förstorningsglas och är placerad under varje gulfärgat fält för varje lösningsförslag.
 
All användning av beräkningssidan är på eget ansvar.
 
Mata in den vågräta ytan i m2           
 
       

Klicka på de färgade fyrkanterna
för att välja aktuell jordart.

Grov sand
K-värde 1x10-3

Fin sand
K-värde 1x10-4

Silt
K-värde 1x10-5

Lera / sand
K-värde 1x10-6

Lera / silt
K-värde 1x10-7
           
           
  Bredd [m] Höjd [m] Nödvändig vattenvolym [m3] Längd i hela moduler [m] Antal hela BIO-BLOK 54x54x55 cm
 
           
 
             
 
           
 

 

 
 
 
EXPO-NET Danmark A/S | Georg Jensens Vej 5 | DK-9800 Hjørring | Phone +45 98 92 21 22 | Fax +45 98 92 41 89 | E-mail plast@expo-net.dk